Brist på arbetskraft hindrar byggande

Publicerad
28 jan 2016, 11:18

Två av tre byggföretag menar att brist på arbetskraft är det främsta hindret för ökat byggande. Det visar Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för januari, som bygger på svar från företagare i branschen.

67 procent av företagen i bygg- och anläggningsverksamhet anger brist på arbetskraft som det främsta hindret för ökat byggande. Det är en betydligt högre andel än normalt, konstaterar Konjunkturinstitutet. Samtidigt rapporteras om en mycket stark sysselsättningsutveckling de senaste månaderna, enligt barometern.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet föll från 112,8 i december till 110,3 i januari, men ”indikerar trots nedgången ett fortsatt mycket starkt läge”, enligt Konjunkturinstitutet. Nedgången förklaras av att byggföretagens mycket optimistiska anställningsplaner på tre månaders sikt har dämpats något. De är dock fortfarande betydligt högre än det historiska genomsnittet, enligt Konjunkturbarometern.

Samtidigt är byggföretagens förväntningar inför de kommande tre månaderna fortsatt mycket optimistiska. Orderstockar och byggande väntas öka i stor omfattning och anställningsplanerna är mer optimistiska än normalt. Ungefär en femtedel av företagen uppger att de kommer att höja anbudspriserna de närmaste tre månaderna.

I nuläget uppges byggföretagen vara förhållandevis nöjda med storleken på orderstockarna. Andelen företag som uppger att orderstockarna har ökat steg i januari, samtidigt ska byggandet ha ökat i hög omfattning.