Bravida samarbetar med KTH om energismarta lösningar

Publicerad 20 jan 2016, 09:22

Bravida inleder ett samarbete med Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm om klimatsmarta tekniska lösningar. Samtidigt anställer företaget Adnan Ploskić, teknisk doktor, som har specialiserat sig inom lågtemperatursystem vid KTH:s avdelning för strömnings- och klimatteknik. 

En viktig anledning till satsningen är att erbjuda Bravidas kunder energismarta lösningar som hjälper dem uppnå högt uppsatta klimatmål, uppger Bravida i ett pressmeddelande.

– Våra kunder och samhället i stort ställer allt högre krav på tekniska lösningar som minimerar den negativa klimatpåverkan. Det krävs en installatör som både kan installera och underhålla lösningarna för maximal utväxling. Genom en ökad kompetens inom området kan vi erbjuda ännu bättre energismarta lösningar, säger Magnus Hamerslag, chef verksamhetsutveckling på Bravida i pressmeddelandet. 

Ett samarbete mellan Bravida och KTH:s avdelning för strömnings- och klimatteknik har inletts där båda parter ska samverka kring forskning och utvecklingsfrågor inom framförallt lågtempererad uppvärmning. Samarbetet är en långsiktig satsning för att öka kompetensen i installationsbranschen. Syftet är att skapa mer tillämpningsbar forskning som snabbare omsätts till produktion och kommer till nytta för företagets kunder och av samhället, uppger Bravida.

Adnan Ploskić kommer att utveckla Bravidas tjänsteutbud och aktivt delta i kundprojekt och serviceuppdrag. Dessutom kommer han bedriva forskning och utbildning i det inledda samarbetet inom strömnings- och klimatteknik på KTH till 50 procent.

– Tidigare har jag visat att värmeavgivningen från befintliga radiatorsystem kan förbättras avsevärt genom en väl genomtänkt kombinering av radiatorer och byggnaders tilluftssystem. Det medför både energibesparingar och bättre inomhusklimat, säger Adnan Ploskić, verksamhetsutvecklare på Bravida.

I det nya forskningsprojektet som finansieras av Svenska byggbranschens utvecklingsfond (SBUF) fortsätter man utforska lågtemperaturradiatorsystemens potential.

– Målet är att minska energianvändningen med tio procent i hus utrustade med radiatorsystem vilket kommer medföra både lägre uppvärmningskostnader för kunden och en minskad klimatpåverkan, säger Adnan Ploskić.

Adnan Ploskić har arbetat på KTH sedan 2008, där han doktorerade mellan åren 2008–2013. Han har tidigare skrivit en doktorsavhandling inom tekniska lösningar för lågtempererad uppvärmning, ”Technical solutions for low-temperature heat emission in buildings”, som publicerades 2013.