BLS Industries köper Trio Perfekta

Publicerad 4 jan 2016, 15:22

BLS Industries med varumärkena Purus, Jafo och Unidrain förvärvar Trio Perfekta. Bakom förvärvet ligger bland annat miljöskäl och försäljningssynergier, uppger BLS i ett pressmeddelande.

Trio Perfekta i skånska Lönsboda öster om Osby omsatte 2014 cirka 58 miljoner kronor med 27 anställda. Säljare är Skövdebaserade Cejn-koncernen.

– En av de drivande faktorerna bakom affären är miljöskäl. Trio Perfektas produktionslinje för förkromning av kopparrör baseras på 3-värt krom, vilket betyder att vi på sikt kan ställa om hela vår produktion av förkromat till en process med liten miljöpåverkan. Det stämmer väl in på våra idéer om hållbart företagande i alla led, säger BLS koncernchef Henry Gustavsson i pressmeddelandet.

Ett annat motiv till förvärvet är försäljningssynergier. BLS Industries internationella organisation för försäljning och distribution passar på många sätt bra ihop med Trios produktportfölj med förkromade kopparrör, kopplingar, blandarfästen, vattenutkastare och ventiler, uppger BLS. Exporten av Trios produkter bör kunna öka på ganska kort tid, bland annat till Danmark, Finland och Norge.

Med Trioförvärvet blir den totala omsättningen i BLS Industries cirka 600 miljoner kronor, varav Trio står för 10 procent.

– I det sammanhanget ska nämnas att BLS styrelse klart uttalat att 1 miljard är en önskvärd omsättning inom några år. Den expansionen kommer att ske dels genom ytterligare förvärv, dels genom ytterligare tillväxt speciellt inom produktsegmentet designgolvbrunnar, det senare ett tillväxtområde i hela Europa inom VVS just nu, säger Henry Gustavsson.

BLS räknar också med positiva ekonomiska bidrag från Trioaffären. Exporttillväxt och andra synergier bör kunna dubbla Trio Perfektas marginal från nuvarande nivå kring 5 procent till upp mot BLS nivå kring 9–10 procent.

Familjeägda Puruskoncernen bytte förra året namn till BLS Industries. I koncernen ingår varumärkena Purus, Jafo, Unidrain och Purus Joti. Verksamheten inriktas på fyra produktområden: golvbrunnar, inomhusavlopp, rostfri sanitet samt rostfri inredning.