Mer pris till Kombohus

Publicerad 22 dec 2015, 09:44

Sabos prispressade typhus, Kombohus, har nu fått internationell uppmärksamhet. Kombohus fick utmärkelsen ”Best practice” i den europeiska tävlingen EPSA – the platform for public excellence.

Det var bland drygt 260 tävlingsbidrag från 36 länder som Kombohus valdes ut. EPSA:s vision är skapa en arena där EU:s offentliga sektor kan utmärka sig och bli en förebild för resten av världen. I det passar Sabos ramupphandlingar av nyckelfärdiga hyreshus väl in, menar EPSA.

Ramupphandlingarna gör att de allmännyttiga bostadsföretagen kan bygga lägenheter till 25 procent lägre pris än övriga marknaden, menar Sabo.

– Vi är glada och stolta över utmärkelsen. Sveriges höga byggpriser har gjort det nödvändigt för Sabo att göra stora strategiska satsningar för att kunna bygga på flera orter. Den utmaningen har även andra europeiska länder och jag har förhoppningen att de inspireras av vårt arbete, säger Jonas Högset, ansvarig för nyproduktionsfrågor på Sabo, i ett pressmeddelande.

Ytterligare möjlighet är att fler länder framöver skulle kunna upphandla bostadsproduktion med gemensamma krav för att trycka på arbetet med harmoniserade byggregler inom EU, och därmed även öka konkurrensen i Sverige.

– Det skulle ge bättre möjligheter för våra svenska byggbolag som ser ökade volymer och industrialisering som en väg för att öka kostnadseffektivitet och kvalitet, säger Jonas Högset.