Lag mot farliga kemikalier i byggvaror föreslås

Publicerad 2 dec 2015, 15:37

Sverige bör införa lagstiftning mot farliga kemikalier i byggprodukter från och med 2018. Det föreslår Kemikalieinspektionen.
– Vi föreslår nya regler i Sverige för att byggprodukter i golv, väggar och innertak ska bli dokumenterat säkra, säger Erik Gravenfors, utredare på Kemikalieinspektionen och projektledare för regeringsuppdraget, i ett pressmeddelande.

En vanlig inomhusmiljö kan innehålla ungefär 500 organiska ämnen som kommer från byggprodukter. En del av dessa ämnen kan orsaka cancer, allergier, försämrad fertilitet och fosterskador. Kemikalieinspektionen föreslår därför att Sverige ska ta fram nationella gränsvärden för hur mycket hälsoskadliga kemiska ämnen som får avges från byggprodukter.

– Forskning har visat att farliga kemiska ämnen från byggprodukter kan spridas i inomhusmiljön, påpekar Erik Gravenfors.

De nya reglerna gäller byggprodukter som används för att konstruera golv, väggar och innertaksektioner, enligt förslaget.

– Syftet är att bidra till en bättre inomhusmiljö. Förslaget innebär att vi inför en lägsta kravnivå för byggprodukter. För att minimera eventuella handelshinder är reglerna utformade på samma sätt som i flera andra EU-länder, säger Erik Gravenfors, i pressmeddelandet.

I flera andra EU-länder som Tyskland, Frankrike och Belgien, finns redan liknande lagstiftning.

Kemikalieinspektionen har tagit fram utredningsförslagen i samråd med Boverket och Folkhälsomyndigheten. Under arbetet har Kemikalieinspektionen även samrått med representanter för branschorganisationer, myndigheter, bedömningssystem för byggvaror och miljöorganisationer samt fastighetsägare, entreprenörer och forskare.

De nya reglerna föreslås gälla från och med 2018.

Kemikalieinspektionen vill också att regeringen driver på för att EU ska utveckla en enhetlig produktlagstiftning för textilier. EU-lagstiftningen bör omfatta ämnen med särskilt farliga egenskaper som kan orsaka cancer, skada förmågan att få barn eller vara skadliga för miljön. Man vill också begränsa azofärgämnen som tillsätts i textilier och kan brytas ned till cancerframkallande ämnen.