Högbergs Rör i Borås fick rekordorder

Publicerad 4 dec 2015, 10:19

Comfort-medlemmen Högbergs Rör i Borås har fått VS-entreprenaden vid om- och tillbyggnaden av Alingsås lasarett. Ordervärdet är cirka 48 miljoner kronor. Det är därmed den hittills största ordern i företagets historia. 

Omfattningen på om- och tillbyggnaden är drygt 22 000 m². Lasarettet får en ny entré med reception och café. De flesta mottagningarna placeras i entréplanet. I anslutning till entrén byggs ett konferens- och utbildningscentrum med hörsal. Det skapas 3 200 m² nya teknikutrymmen. För att klara kylbehoven byggs ett nytt fristående kylhus på sjukhustomten.

Arbetena för Högbergs Rör startar under första kvartalet 2016 och projektet kommer att pågå till slutet av 2019. Beställare är Skanska och Ramböll svarar för VVS-projekteringen. Det handlar om ett partneringprojekt där den slutliga riktkostnaden för rörentreprenaden beräknas till 48 miljoner kronor.

Högbergs Rör bedömer att projektet kommer att sysselsätta 6–10 montörer på årsbasis. För att säkerställa kapacitet och kvalitet i alla delar kommer företaget att utföra rörinstallationerna i samverkan med Comfort-kollegan Borås Rörinstallationer, Abri, uppger Högbergs Rör i ett pressmeddelande.

– Vi har med några få undantag, utfört alla rörinstallationer på Alingsås lasarett sedan 1988 och vi är oerhört stolta över att få vara delaktiga när Västfastigheter bygger ”Framtidens närsjukhus” i Alingsås. Projektet är den största enskilda ordern i företagets drygt 90-åriga historia, kommenterar Högbergs Rörs vd Lars Högberg i pressmeddelandet.

Utformning och systemval görs utifrån ett mycket stort fokus på hög energieffektivitet. Nya byggnadsdelar kommer att uppfylla Västra Götalandsregionens och Västfastigheters energikrav för att nå målet om halverad energianvändning till 2030. I berörda befintliga byggnader utförs energieffektiviseringar som medför en minskad energianvändning med cirka 30 procent.

Måltal för energin

Nya byggnader: 60 kWh/m² och år.

Befintliga byggnader: 95 kWh/m² och år.

Måltalet inkluderar byggnadens totala energianvändning, alltså även verksamhetsenergin.