Uppgång i försäljning av badrumsprodukter

Publicerad 10 nov 2015, 09:34

Under årets första nio månader har värdet av sålda badrumsprodukter ökat med 9 procent. Detta visar Prognoscentrets statistik baserad på inrapporterade försäljningsvärden från aktörer inom badrumsmarknaden. Den ökade försäljningen beror på den höga nybyggnationstakten och på att fler hushåll renoverar sina badrum, uppger Prognoscentret.

Uppgången i renoveringsmarknaden drivs i stor utsträckning av de kommande förändringarna i ROT-avdraget, eftersom många hushåll passar på att genomföra renoveringen i år för att utnyttja den högre avdragsrätten. Resultat från Prognoscentrets hushållsundersökningar visar att 20 procent av hushållen har tidigarelagt badrumsrenovering till 2015. Även den starka uppgången i bostadspriserna har gett incitament att renovera bostaden.

Nästa år bedömer Prognoscentret en fortsatt tillväxt i nybyggnationen men hushållen kommer att minska antalet badrumsrenoveringar. Regeringens investeringsstöd riktat mot hyresbostäder kan ha en inverkan, men effekten är ännu oklar eftersom stöden riktas mot energieffektiviseringar. Om investeringsstöden premierar totalrenoveringar kan de ge viss effekt för badrumsrenoveringar, menar Prognoscentret.