Skilda motiv till ombyggnad

Publicerad 3 nov 2015, 13:21

Industrifaktas löpande undersökning om underhålls- och ombyggnadsaktiviteten hos större bostadsbolag och fastighetsägare, indikerar en fortsatt volymökning under flera år framöver. Men privata och offentliga aktörer har skilda renoveringsstrategier, enligt Industrifakta.

Privata och offentliga aktörer väntar sig en svagt positiv utveckling för renovering och underhåll de närmaste tre åren. Men det finns samtidigt tydliga skillnader i förutsättningar och strategi mellan dem, menar Industrifakta.

Hos de privata fastighetsägarna är omflyttning, hyresgästanpassning och energieffektivisering viktiga drivkrafter för renoveringsåtgärder medan tekniska behov, främst inom badrum, kök och VA-stammar, driver de offentliga aktörernas underhållsåtgärder.

De kommunägda bostadsbolagen uppger dessutom i mycket högre grad än de privata aktörerna att svag ekonomi och risk för räntehöjningar kan skjuta fram renoverings- och underhållsåtgärder.