Nya branschregler för Säker Vatten från årsskiftet

Publicerad 5 nov 2015, 08:36

Den 1 januari 2016 börjar branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1 att gälla. En av nyheterna är en uppförandekod som blir ett krav på de auktoriserade företagen
– Det känns fantastiskt att kunna visa upp resultatet av det vi kämpat med under så lång tid, säger Fredrik Runius, teknikansvarig på Säker Vatten.

När Säker Vatten och branschregler och auktorisation av VVS-företag infördes 2005 beslutades det att reglerna skulle ses över vart femte år. Den första revideringen av reglerna gjordes 2011. Sedan dess har det tillkommit ändringar som gäller krav på läckindikering på presskopplingar samt hårdare krav på rör-i-rör-system. Nu från den 1 januari 2016 kommer den andra stora förändringen av reglerna.

En av nyheterna i de nya branschreglerna är den uppförandekod, som VVS-Forum tidigare skrivit om, som förts in som ett krav på de auktoriserade företagen. Syftet med den är att säkerställa en hög kvalitet, något som företagen förbinder sig att följa.

– Det känns extra kul att få med en uppförandekod i branschreglerna med tanke på att det är de auktoriserade företagen själva som velat ha den och varit initiativtagare till den, fortsätter Fredrik Runius.

En annan nyhet är byggtekniska förutsättningar som tydliggör vad som vanligtvis ligger på en annan yrkesgrupp än VVS-företag, till exempel tätt ytskikt under diskbänksskåp, diskmaskin, möjlighet att göra skruvinfästningar av rörklammer med mera i diskbänksskåpet eller väggen bakom. Detta finns nu redovisat separat i branschreglerna och kommer efter årsskiftet finnas sammanställda i ett eget dokument. Se även VVS-Forum nummer 10/2015.

Auktorisationen av konsulter som projekterar VS finns också med i 2016 års regler. För att möjliggöra att branschreglerna följs i byggprocessen så påbörjades under 2015 arbetet med en auktorisation särskilt framtagen för VVS-konsulter.

För VVS-arbeten som projekteras eller startar i dag gäller branschregler 2011:1, tillsammans med ändringar som införts, om inte det auktoriserade företaget och beställaren kommit överens om att följa de kommande reglerna. Efter 1 januari 2016 så ska arbeten som påbörjas, projekteras och utförs följa de nya branschreglerna som gäller från och med årsskiftet.