FM Mattsson Mora Groups börsnotering skjuts upp

Publicerad 11 nov 2015, 09:32

FM Mattsson Mora Groups planerade börsnotering till månadsskiftet november/december skjuts upp. Orsaken är att styrelsens sammansättning och rutiner inte uppfyllde kraven från Nasdaq Stockholm. 

Efter beskedet från Nasdaq Stockholm beslutade FM Mattsson Mora Group vid ett styrelsemöte i går, den 10 november, att inrätta ett revisionsutskott och föreslå nya principer för valberedning. Samtidigt begärde Anna Maria Rylander utträde ur styrelsen.