FM Mattsson Mora Group mot börsnotering

Publicerad 3 nov 2015, 10:09

Styrelsen för FM Mattsson Mora Group AB bekräftar nu avsikten att ansöka om börsnotering av bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm.

Ansökan om notering sker för att stärka bolagets framtida tillväxtmöjligheter och genomförande av sin strategi. Under förutsättning att nödvändiga beslut fattas, att godkännande erhålls från Nasdaq Stockholm samt att marknadsförhållandena bedöms som goda, förväntas börsintroduktionen ske vid månadsskiftet november/december, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Claes Seldeby

– Den planerade börsintroduktionen är en viktig milstolpe för bolaget och ett led i att skapa en långsiktigt hållbar plattform för den fortsatta utvecklingen. Genom förvärvet av det danska företaget Damixa ApS har vi bevisat att vi kan genomföra förvärv med effektiv integration samtidigt som den underliggande verksamheten utvecklas positivt. Det stärker oss i vår fortsatta ambition att vara en drivande kraft till strukturomvandlingen i branschen. Jag ser fram emot att leda FM Mattsson Mora Group i en noterad miljö och skapa aktieägarvärde genom långsiktig tillväxt och förbättrad effektivitet baserat på ledande teknik och innovativ design, säger Claes Seldeby, vd och koncernchef på FM Mattsson Mora Group, i pressmeddelandet.

Börsnoteringen kommer att involvera ett erbjudande att förvärva nyemitterade och befintliga B-aktier i bolaget. Erbjudandet kommer att riktas till svenska och internationella institutionella investerare samt till allmänheten i Sverige.