EU-kommissionen till svars om hormonstörande ämnen

Publicerad 19 nov 2015, 11:02

Sverige har stämt EU-kommissionen för att den inte har beslutat om kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen. Förhandling hölls i tisdags i målet, enligt ett pressmeddelande från Miljö- och energidepartementet.

EU-kommissionen skulle ha beslutat om kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen senast i december 2013, men något beslut har ännu inte fattats. Sverige har därför stämt kommissionen för att den är passiv i frågan. Europaparlamentet, rådet och flera medlemsstater stödjer Sveriges talan. Målet behandlas med förtur av EU-domstolen och nu har förhandling hållits i Luxemburg.

– Målet är viktigt av flera skäl. Vi behöver kriterier för att kunna enas om vilka ämnen som är hormonstörande så att vi kan säkerställa att de fasas ut och inte skadar människor och miljö, säger miljöminister Åsa Romson (MP).

Målet är också principiellt viktigt för att slå fast att EU-kommissionen har att hålla sig till de regler som parlamentet och rådet har beslutat om, menar miljöministern.

Människor kommer i kontakt med hormonstörande ämnen genom vardagsprodukter som matförpackningar, kosmetiska produkter och kläder. Vi får också i oss hormonstörande ämnen genom bland annat dricksvatten. Hormonstörande ämnen misstänks bidra till att vissa cancerformer, tidigarelagd pubertet, missbildade könsorgan, försämrad spermieproduktion, övervikt, diabetes samt beteendestörningar (ADHD) ökar.