Brekkyl i konkurs

Publicerad 16 nov 2015, 15:15

Brekkyl i Tollered nordost om Lerum försattes i konkurs den 11 november. 2014 omsatte bolaget cirka 31 miljoner kronor med 37 anställda. Samtidigt redovisades en förlust efter finansnetto på 1,7 miljoner kronor.

Efter räkenskapsårets utgång upprättade Brekkyl en kontrollbalansräkning som visade att det egna kapitalet understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. En företagsrekonstruktion inleddes den 24 september. 

Brekkyl, som grundades 2012, installerar kyl- och frysanläggningar samt utför VVS- och elarbeten. Dessutom installerar och servar bolaget värmepumpar. Brekkyl var auktoriserad Bosch Värmepartner.