BI stödjer anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden

Publicerad 16 nov 2015, 12:58

Det är de tekniska egenskapskraven på energianvändning, hushållning med vatten och avfall samt hiss som ska undantas för tillfälliga anläggningsboenden, enligt ett regeringsförslag.
– Med de förutsättningar som råder med stora flyktingströmmar behöver vi anpassa och göra avsteg från plan- och byggförordningen (PBL) för att på kort tid få fram tillfälliga boenden, säger Ola Månsson, vd på Sveriges Byggindustrier (BI), i ett pressmeddelande.

– Vi befinner oss i en situation där vi självklart ska hjälpa de asylsökande som söker hjälp i Sverige att få tak över huvudet. Därför tycker vi att förslagen i Näringsdepartementets remiss ”Anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden” är bra, menar Ola Månsson.

Undantag för krav på bland annat tillgänglighet, hygien, hälsa och miljö och skydd mot buller kan, enligt förslaget, göras i den utsträckning som är skälig.

BI anser att PBL, som utretts och ändras vid ett flertal tillfällen, är en del av problemet till att det inte byggs tillräckligt med bostäder.

– De förändringar som nu görs för tillfälliga boenden bör noga utvärderas med syfte att se om PBL kan förenklas även för permanenta bostäder. På så sätt kan vi skapa förutsättningar för att bygga fler bostäder på kortare tid, säger Ola Månsson i pressmeddelandet.

Regeringen definierar ett tillfälligt anläggningsboende som en byggnad eller en del av en byggnad som under en begränsad tid används för boende i förläggningsform inom ramen för Migrationsverkets mottagande.

Ändringarna i PBL föreslås träda i kraft redan nu i december 2015. Läs förslaget här.