Östersund frias i mål om vattenparasit

Publicerad 29 okt 2015, 12:28

Ingen ansvarig person i kommunen har begått någon brottslig handling i samband med föroreningen av dricksvattnet. Hovrätten för Nedre Norrland gör samma bedömning som tingsrätten och Östersunds kommun slipper betala för utbrottet av parasiten cryptospiridium.

Hösten 2010 drabbades Östersunds kommun av dricksvatten som var infekterat av cryptosporidium. Omkring 27 000 kommuninvånare som drack av de förorenade vattnet insjuknade med kraftig diarré. Det visade sig vara råvattnet som kommunen tog in från Storsjön som var infekterat med parasiten.

Enligt åklagaren distribuerades vattnet utan tillräckligt antal skyddsbarriärer och bästa möjliga teknik i form av UV-ljusbehandling av vattnet för att inaktivera parasiter användes inte. Enligt åklagarens yrkande till Östersunds tingsrätt, och även i överklagan till hovrätten, skulle kommunen tvingas betala sex miljoner kronor för sin försumlighet.

Det smittade vattnet i Östersund kostade samhället minst 220 miljoner kronor, enligt en tidigare rapport från FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut.

Men Östersunds tingsrätt anser att inte att det är styrkt att någon ansvarig person i kommunen begått någon brottslig handling och hovrätten håller med.

”Att det råkade bli Östersund som blev den första kommun i landet som fick ett stort utbrott framstår som en tillfällighet”, skriver hovrätten.

Men Hovrätten tycker att ”det är anmärkningsvärt att VA-cheferna i Östersund inte hade hört talas om cryptosporidium före parasitutbrottet hösten 2010”.

Domen har ännu inte vunnit laga kraft. Åklagaren har möjlighet att ansöka om prövningstillstånd i Högsta Domstolen fram till den 23 november.