Nytt stort ROT-projekt för Radiator i Ludvika

Publicerad 28 okt 2015, 14:46

Radiator VVS filial i Ludvika har fått ett stamrenoveringsprojekt i ett flerbostadshus med 30 lägenheter. Ordervärdet är cirka 1,7 miljoner kronor. Även filialen Jonsson Rör i Tibro rapporterar om ett nytt projekt i Skövde. 

Projektet i kvarteret Motorn i Ludvika omfattar tapp- och spillvatten samt återvinning av värmen i frånluften. Beställare är Peab och slutkund är Ludvikahem. Projektet beräknas starta i april 2016. En option finns på ytterligare 106 lägenheter i kvarteret.

Radiators filial Jonsson Rör i Tibro ska installera VS i elva passivhus i Hasselbacken i Skövde. Projektet kommer pågå mellan november i år och augusti 2016. Beställare är Calles Bygg och byggherre är Skeppsviken Fastighets AB. Ordervärdet anges inte.