Morot och piska för snabbare byggärenden

Publicerad 22 okt 2015, 12:51

Civilutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att koppla incitament eller sanktioner till kommande regler om handläggningstider för byggärenden som inte kräver bygglov, exempelvis Attefallshus eller att installera en hiss.
– Det handlar om en avgift vid försening av ett ärende, säger Caroline Szyber (KD), ordförande i Civilutskottet.

Civilutskottets förslag om tillkännagivande kom i samband med att utskottet sagt ja till regeringens förslag om ändringar i plan- och bygglagen (PBL). Förändringarna innebär bland annat att regeringen kan införa regler om hur lång tid kommunernas handläggning av så kallade anmälningsärenden får ta.

Anmälningsärenden behandlar åtgärder som inte kräver bygglov, marklov eller rivningslov, men ändå måste anmälas till kommunens byggnadsnämnd. Det kan handla om att bygga ett så kallat Attefallshus, att riva en del av en byggnad eller att installera en hiss eller eldstad. Arbetet får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Förslaget om tillkännagivande bygger på motioner från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna.

Vänsterpartiet reserverar sig och säger nej till förslaget om tillkännagivande i en reservation. Partiet tycker att regeringens avsikt att vidta åtgärder om det visar sig att tidsfristerna inte efterlevs är tillräcklig.

Frågan ska upp för debatt och omröstning i Riksdagen den 4 november.