Konsultpriserna på väg upp

Publicerad 20 okt 2015, 14:34

IT-, teknik- och verksamhetskonsulter med låga arvoden har kunnat öka sina timpriser det senaste året och 24 procent av konsulterna räknar med att kunna höja timpriset ytterligare. Samtidigt spås en fortsatt stark efterfrågan på konsulttjänster, enligt Eworkbarometern.

Eworkbarometern mäter löpande pris- och efterfrågeutvecklingen bland konsulter inom IT, verksamhetsutveckling och teknik. Den senaste mätningen visar att gruppen av konsulter med de lägsta timpriserna, under 70 euro, har minskat från 30 till 22 procent sedan hösten 2014. Samtidigt har andelen konsulter med medelhöga timpriser, mellan 70 och 100 euro, ökat med fyra procentenheter till 52 procent. Även andelen konsulter med de högsta timpriserna, över 110 euro, har ökat från 23 procent till 25 procent.

– En hel del konsulter med låga timpriser har kunnat höja priserna något under det senaste året, vilket är glädjande. Visserligen är prispressen fortfarande stor, men en allt bättre konjunktur med god efterfrågan på konsulttjänster väger tyngre. Jag tror att timpriserna fortsätter långsamt uppåt, säger Zoran Covic, vd för konsultförmedlaren Ework, i ett pressmeddelande.

Var fjärde konsult i räknar också med att kunna höja timpriset ytterligare inom det närmaste halvåret. Endast åtta procent av de tillfrågade tror på sänkta timpriser.

Konsulterna är även optimistiska om konjunkturen – nästan varannan konsult, 47 procent, tror på ökande efterfrågan av konsulttjänster generellt under det kommande året, en ökning med två procentenheter på två år.

Bakom Eworkbarometern står konsultleverantören Ework Scandinavia. Undersökningen har genomförts sedan 2007. Den aktuella undersökningen bygger på svar från 1 782 konsulter och konsultchefer i framför allt Norden, varav majoriteten, 71 procent, är svenska. Av den svarande är 66 procent verksamma som IT-konsulter, 23 procent verksamhetskonsulter och 11 procent teknikkonsulter.