Logga in

Varnar för korruption vid direktupphandlingar

Publicerad
13 aug 2015, 15:47

Direktupphandlingar, som blir allt vanligare, ökar risken för korruption. Därför måste kommunerna stärka sitt antikorruptionsarbete. Det skriver Dan Sjöblom, generaldirektör på Konkurrensverket, i en debattartikel i Göteborgs-Posten i dag. 

Konkurrensverket har hittills i år lämnat in 30 ansökningar om upphandlingsskadeavgift till domstol och fattat 31 tillsynsbeslut kring ärenden rörande otillåtna direktupphandlingar. Tillsammans innefattar dessa ärenden kontrakt värda 670 miljoner skattekronor. Totalt omfattar direktupphandlingar drygt 55 miljarder kronor per år.

Direktupphandlingar ökar risken för korruption då direktupphandlingarna inte har samma regler och former som de annonserade upphandlingarna, menar Dan Sjöblom.

– Mitt råd till upphandlande myndigheter och enheter är att ta detta problem på stort allvar och agera för att minimera risken. Detta kan åstadkommas genom att aktivt arbete för att motverka korruption, menar Dan Sjöblom.

”Sverige anses ofta förskonat från denna typ av korruption, men en tillbakablick på de senaste åren visar att så tyvärr inte är fallet. Mutor och vänskapsband fanns med i bakgrunden i samband med entreprenadupphandlingar i Falu kommun. Där blev resultatet avskedanden för enskilda tjänstemän och höga böter för kommunen. Ett annat exempel är upphandlingshärvan inom Kriminalvården, som ju till och med har lett till fängelsedomar för de inblandade”, skriver han.

Otillåtna direktupphandlingar kan leda till upphandlingsskadeavgift på maximalt 10 miljoner kronor och leda till att kontrakten ogiltigförklaras.