Comfort installerar i Togo

Publicerad
4 feb 2015, 14:33

Nästa vecka reser två VVS-montörer från Sverige till västafrikanska Togos huvudstad Lomé för att installera en vattenreningsanläggning i en barnby. Projektet är en del i det långsiktiga samarbetet mellan Comfort-kedjan och SOS Barnbyar.

Våren 2014 reste VVS-montörerna Janne Odenbäck på Värme & Vatten i Nyköping och Jakob Andersson på Infjärdens Värme i Umeå till barnbyn i Lomé. Uppdraget då var att ta reda på vilka problem och behov som fanns på plats. De tog vattenprover som efter resan har analyserats i Sverige.

Resultatet visade att vattnet hade för höga salthalter för att tjäna som dricksvatten och sedan dess har Comfort arbetat med att ta fram en skräddarsydd vattenreningslösning som passar de lokala förhållandena. På onsdag i nästa vecka reser gruppen tillbaka till Togo för att installera anläggningen.

– Det känns jättebra att åka tillbaka och slutföra det vi påbörjat, säger Janne Odenbäck i ett pressmeddelande

Verksamheten i Lomé består av en barnby, medicinklinik, ett socialt center och en förskola. Förutom de omkring 90 barn som bor i SOS barnby tillsammans med barnbymammor och annan personal riktar sig verksamheten även till boende i området runt omkring.

– Samarbetet med Comfort är en stor resurs och en betydelsefull del i vårt arbete för att säkerställa att människor i och utanför våra barnbyar har tillgång till rent vatten. Projektet i Togo är ett bevis på att vårt gemensamma arbete verkligen kan göra skillnad, säger Catharina Gehrke, generalsekreterare SOS Barnbyar.

Samarbetet mellan Comfort och SOS Barnbyar har pågått sedan 2012. Syftet är att ge fler barn tillgång till rent vatten. Comfort bidrar med expertkunskap, tid och material. SOS Barnbyar definierar var behoven är som störst. Inom projektet har tidigare resor gjorts till Benin och Niger. I Benin installerades ett skräddarsytt vattenreningsverk som har förbättrat vattenkvalitén och kraftigt sänkt antalet allvarliga sjukdomar kopplade till orent vatten.

Som ett led i samarbetet har också Comfort-kedjans medlemmar och anställda samlat ihop en halv miljon kronor till SOS Barnbyar. Pengarna kommer att gå till verksamheten i barnbyn Serowe i Botswana. Utöver insamlingen har en givare med kopplingar till Comfort valt att skänka över två miljoner kronor till organisationen. Donationen kommer att användas för att renovera en grundskola i en annan del av Togo, i SOS barnby i Kara.  

– Den här donationen betyder oerhört mycket. Tack vare vår generösa givare kan vi nu påbörja det viktiga arbetet med att restaurera grundskolan i Togo. Att gå i skolan är såväl en rättighet som en väg ut ur fattigdom. 57 miljoner barn saknar den rätten, därför är denna donation extra betydelsefull, säger Catharina Gehrke.

Läs mer om installationen i Togo i VVS-Forum nr 3/2015.