Först i Europa som självförsörjande med värme och kyla

Publicerad 26 nov 2014, 11:21

I dag invigs geoenergianläggningen på Karlstads universitet – Europas första universitetsområde som är självförsörjande med värme och kyla till sina byggnader. Med hjälp av geoenergi minskar den sammanlagda energianvändningen för att värma och kyla byggnaderna med cirka 70 procent samtidigt som koldioxidutsläppet reduceras, uppger Akademiska Hus.

– Energisatsningen vid Karlstads universitet är ett led i Akademiska Hus hållbarhetsarbete. Marklagret ger oss förutsättningar att värma våra lokaler på ett smart sätt, men också möjligheten att fasa ut gammal och elkrävande kylteknik, säger Birgitta Hohlfält van Dalen, regiondirektör Akademiska Hus region Väst, i ett pressmeddelande.

 Den nya energilösningen har 203 borrhål på 240 meters djup och täcker tillsammans med en befintlig anläggning det totala kyl- och värmebehovet för hela universitetsområdet (100 000 m²).

Anläggningen växlar mellan värmedrift och kyldrift beroende på årstid och byggnadernas energibehov. Värmeproduktion sker med kylvärmepumpar i värmepumpsdrift. Värmeenergin hämtas från marklagret.

Kylan hämtas till största delen helt fritt från marken och matas direkt in i systemet. På detta sätt återvinns energin och återladdar energilagret i marken. Den befintliga fjärrvärmecentralen används för tappvarmvattenberedning och reservvärme. El från solceller på driftcentralens tak och solföljare ger energi till anläggningens pumpar och styrutrustning.

Karlstads universitets totala värmebehov är 5 600 MWh/år, kylbehovet är 1 000 MWh/år.

Fakta om marklagret:

Fyra kyl/värmepumpar

  • Kyleffekt: 1,25 MW
  • Värmeeffekt: 3,2 MW

Solceller

  • Tak: 25 MWh/år
  • Solföljare: 9 MWh/år