Logga in

Renovering och nybyggen för VVS-Metoder

Publicerad
22 okt 2014, 10:58

VVS-Metoder i Stockholm har fått uppdrag värda drygt 21 miljoner kronor. Det handlar om renovering av en kommersiell fastighet och nybyggnad av bostäder.

Fastigheten Lönnen 24, vid Sturegatan i Stockholm, ska renoveras. Den är byggd 1969 och har nio våningar och en totalyta på 7 135 m². Installationerna är föråldrade och har dålig energieffektivitet. I samband med byte av installationerna så fräschar man upp ytskikt och gör vissa förändringar i planlösningen.

Målet med renoveringen är att skapa bättre inomhusklimat och lägre miljöpåverkan med hög värmeåtervinning. Bygget pågår fram till september nästa år. Beställare är Winge Byggnads AB. Ordervärdet är 6,5 miljoner kronor.

Båghuset, Frediksdal, är ett nytt flerbostadshus med 178 bostadsrättslägenheter i en huskropp och ett överbyggt garage. I gatuplan byggs uthyrningslokaler för affärsverksamhet. Flerbostadshuset har nio till tolv våningar ovan mark och bostadsrättslägenheterna är fördelade på åtta trapphus.

Beställare är Skanska. Bygget har startat och ska avlutas i december 2016. Ordervärdet är 15 miljoner kronor.