Tolfs VVS flyttar basen efter senaste förvärvet

Publicerad 20 aug 2014, 09:26

Bad & Värme-medlemmen Tolfs VVS i Alingsås köper badrumsåterförsäljaren och grossistföretaget Frej Jonsson & Co i Göteborg. Ett resultat av förvärvet blir att Alingsåsföretaget flyttar koncernbasen till Göteborg.

Övertagandet skedde den 1 juli. Frej Jonsson, som ägts av familjen Melin sedan 1985, omsatte förra året cirka 68 miljoner kronor med 23 anställda. Verksamheten har två ben, grossisthandel och konsumentförsäljning via butik och internet.

– Företaget har i mina ögon en fantastisk konsumentbutik med en utställningsyta på cirka 4 000 m², säger Klas Tolf, vd för Tolfs VVS och ny vd för Frej Jonsson.

Bakom sig har dock Frej Jonsson flera år av förluster och vikande omsättning.

– Jag tror att jag har lite verktyg i min låda för att motverka det här. Frej Jonsson har haft som strategi att mot konsument konkurrera prismässigt med näthandeln och byggvaruhusen. Det tror jag har varit fel mot den kundgruppen eftersom det i min värld alltid finns någon som är billigare. Vi ska i stället för enbart produkter även sälja installation och en hög servicegrad, precis som vi gör i alla andra Bad & Värme-butiker, säger Klas Tolf.

Ett viktigt motiv till förvärvet är att skapa en ny plattform för koncernen i Göteborg och att därmed kunna växa ytterligare.

– Vi ska ha ett gemensamt lager med egen logistikbil och vår administration på Frej Jonsson. På något sätt kommer vi att samordna våra inköp också, men jag har ännu inte hunnit sätta formerna för det ännu.

Förvärvsförhandlingarna med Frej Jonssons tidigare ägare har pågått i över ett halvår och varit segdragna, förklarar Klas Tolf.

– Det har varit en väldigt energikrävande process. Ett tag gick det så trögt att vi höll på att ge upp. Vi fick helt enkelt inte igenom köpet.

– Jag tror att motståndet berodde på att ägarfamiljen var oroliga för vad jag ville göra med Frej Jonsson. Det krävdes en enorm kraft att övertyga dem om att vi inte tänker lägga ner någonting utan är snarare på väg åt andra hållet. Vi måste omsättningsöka om vi ska få ordning på siffrorna, framhåller Klas Tolf.

Även grossiströrelsen kommer således att finnas kvar, men formerna för den är ännu inte klara.

– Jag kommer att selektera konsumentbutiks- och grossistdelen hårdare än tidigare. Största kundgruppen för grossiströrelsen har på senare tid inte varit renodlade rörinstallatörer utan exempelvis fastighetsbolag och fastighetsskötare. Jag kommer nu arbeta med att välja ut vilka kunder vi ska jobba vidare mot och vad vi är bra på. Vi kommer inte på något sätt att konkurrera med de stora VVS-grossisterna för det vore idioti.

Kommer grossistdelen att betjäna även andra medlemmar i Bad & Värmekedjan?

– I dagens läge finns inga planer för det, säger Klas Tolf.

Tolfs VVS har vuxit kraftigt under senare år genom ett flertal förvärv i Västsverige. Koncernen omsätter i och med det senaste förvärvet totalt 160–170 miljoner kronor. Klas Tolf ser nu i stället framför sig en period där tillväxten främst kommer att ske organiskt.

– Vi kommer nu bland annat att anställa fler montörer i Göteborgsområdet och i Skövde. Sedan kan det alltid dyka upp tillfälle till ett nytt förvärv och då får man värdera det. Vår målsättning är att bli väsentligt större än vad vi är i dag, säger han.