LO och S vill reformera Yrkeshögskolan

Publicerad 4 jun 2014, 11:45

Socialdemokraterna och LO vill bekämpa arbetslösheten genom att bland annat skärpa kraven på Yrkeshögskolan och återinföra högskolebehörigheten på gymnasieskolans yrkesprogram. Kraven ligger i linje med vad installationsbranscherna, däribland VVS Företagen, länge har efterlyst.

I en debattartikel i Dagens Nyheter (DN) presenterar Socialdemokraternas respektive LO:s ledningar ett gemensamt 9-punktsprogram för att få bukt med arbetslösheten och nå vallöftet om den lägsta arbetslösheten inom EU till år 2020. Man konstaterar att undersökningar pekar på en skriande brist på yrkesutbildad arbetskraft. Därför vill man göra förändringar bland annat i gymnasieskolans yrkesprogram och i uppdraget till Yrkeshögskolan.

När det gäller gymnasieskolans yrkesprogram vill man öka näringslivets medverkan med ett tydligare uppdrag till de branschråd som i dag är knutna till programmen. Även högskolebehörighet ska införas i alla yrkesprogram, till skillnad mot i dag när en sådan behörighet måste väljas till.

Yrkeshögskolans funktion i dag riktar man kritik mot och vill därför reformera. I debattartikeln skriver S och LO bland annat:

I dag avslås två av tre ansökningar om att starta YH-utbildningar, samtidigt som antalet sökande som vill studera ökar. Yrkeshögskolan präglas dessutom av kortsiktighet. Utbildningar beviljas på endast två år i taget, trots att branscherna ser ett permanent behov av vissa kompetenser. Det skapar onödiga hinder för långsiktiga investeringar i maskiner, lokaler och personal.

Ett annat krav i 9-punktsprogrammet är också att vissa utbildningar på Yrkeshögskolan ska permanentas.

Så sent som i förra numret av VVS-Forum (nr 5/2014) ondgjorde sig VVS Företagens vd, Mats Björs, på ledarplats över Yrkeshögskolans många avslag på installationsutbildningar ”trots ett skriande behov av arbetskraft inom dessa områden”.

Även bristen på yrkeslärare vill Socialdemokraterna och LO åtgärda. Det ska till exempel ske genom att obehöriga lärare ska ges bättre möjlighet att läsa in en lärarexamen och att skickliga yrkesutövare via ett snabbspår ska kunna utbilda sig till yrkeslärare.

Manne Didehvar, chef för Kompetensforum hos VVS Företagen, säger i en kommentar att alla förslagen ligger i linje med vad VVS-branschen efterfrågar, men understryker också, med tanke på att det är valår, att det i slutändan handlar om leverans.