Logga in

Beröringsfria blandare ger bättre hygien

Publicerad
23 jan 2014, 12:47

Beröringsfria blandare minskar tillväxten av mikroorganismer. Det visar en vetenskaplig rapport som nyligen har publicerats i den kanadensiska vetenskapliga tidskriften Canadian Journal of Microbiology, uppger sanitetsföretaget Oras i ett pressmeddelande.

Den vetenskapliga rapporten visar att beröringsfria blandare minskar tillväxten av mikroorganismer, skriver Oras i pressmeddelandet.

Studien genomfördes i sjukhusmiljöer där förekomsten av mikroorganismer på sammanlagt tolv blandare undersöktes. Fyra var manuella blandare som använts i cirka tio år, fyra var äldre beröringsfria blandare som också hade varit i drift i cirka tio år och slutligen var det fyra nyare beröringsfria blandare som hade varit i drift i två år.

På de beröringsfria blandarna är tillväxten av mikroorganismer mindre än på de manuella.
De nya beröringsfria blandarna begränsar också tillväxten av bakterier i vattnet jämfört med både de andra blandarna. Till skillnad från de äldre beröringsfria blandarna, där kallt och varmt vatten blandas i en separat ventil 50 cm innan själva blandaren, blandas vattnet i de nya beröringsfria modellerna direkt i blandaren.

I studien kunde det inte påvisas någon skillnad när det gäller tillväxt av legionella mellan de olika blandartyperna.
I de nya beröringsfria blandarna erbjuds automatisk urspolning med förbestämda tidsintervaller för att minska risken för tillväxt av legionella i stillastående vatten.