Logga in

Bravida installerar i ny ishall helt byggd i trä

Publicerad
19 okt 2012, 16:44

Bravida installerar el, VS och ventilation till ett ordervärde av cirka 4 miljoner kronor i en träningshall i Skellefteå. Den unika ishallens väggar och ytterpaneler kommer att vara byggda helt och hållet i limträ.

Träningshallen byggs ihop med den befintliga ishallen Skellefteå Kraft Arena och kommer att ha plats för 500 åskådare. Ishallen byggs för att det behövs fler isytor under tak och kommer att ge ungdomar bättre möjlighet att satsa på idrott.

– Vi har drömt om att få bygga en ny träningshall i många år och det föll sig naturligt att anlita Bravida för uppdraget. Det är rejält folk som vi byggt upp förtroende för under åren, säger Per-Anders Israelsson, klubbdirektör i Skellefteå AIK Hockey.

Bravida har också en lösning på hur snösmältningen efter att ismaskinen hyvlat alla isytor hanteras.

– Det kommer inte att finnas möjlighet att tippa snön utomhus, så vi bygger en isgrop invändigt i huset i en passage mellan den befintliga hallen och den nya träningshallen. Ismaskinen nyttjas för båda hallarna och tippar snön i gropen som är placerad i passagen. Upptining av snön för att pumpa den vidare till avlopp är mycket kostsam och där tittar vi på ett system med solpaneler och ackumulatortankar för att spara på både energin och miljön, säger Peter Bäcklund, avdelningschef vs, Bravida.

Ett viktigt skäl för Bravida och Skellefteå AIK Hockey att välja trä som byggmaterial är för att sätta ett så litet ekologiskt avtryck som möjligt då det ingår i ett naturligt kretslopp och binder koldioxid. Med lokala producenter stöds även träindustrin i norr och transportsträckorna är korta.