Vattenreningen i Benin ger resultat

Publicerad 19 jun 2012, 16:59

Redan efter en månad ger vattenreningsutrustningen som Comfort-kedjan installerat i Dassa-Zoumé i Benin resultat. Bland annat har antalet fall av tyfoidfeber minskat i området sen vattenreningen installerades i maj, enligt Salimane Issifou, chef för SOS barnbyar i Benin.

Vattenprover från byns dricksvatten visar att vattnet tidigare innehöll bakterier som orsakade sjukdomar. Det andra problemet var att den gamla vattenpumpen sög upp sand vilket gjorde det svårare att rena vattnet.

Nu renas vattnet genom stora rör från pumpen upp till vattentornet. Därmed avskiljs 70 procent av partiklarna som annars skulle ha pumpats upp i dricksvattnet.

Det finns också sedimenteringstankar och UV-rening för att få bort resterande partiklar, enligt uppgifter till VVS-Forum som var på plats när vattenreningsutrustningen anlände till SOS barnbyn i Dassa-Zoumé i Benin.

– Vi vill visa vad en rörmokare kan göra för att förändra världen. VVS-montören eller rörmokaren är en tillgång i samhället och att bidra med vattenrening föll sig naturligt eftersom det är en samhällskritisk funktion som vi i Comfort-kedjan har mycket kunskap om, menar Comforts vd Håkan Hedberg.

Barnbyn i Dassa-Zoumé består av tio familjer med totalt 120 barn och sammanlagt nästan 200 personer.
Men alla invånare på orten kommer att kunna använda det renade vattnet. Lokal driftpersonal kommer att utbildas i användning och underhåll av anläggningen.

– Det har redan märkts en markant förbättring i barnbyn i Dassa-Zoumé och sjukdomsproblemen har minskat. Att på så kort tid få de här resultaten är helt fantastiskt och något som vi knappt vågat hoppas på. Dessutom har ryktet spridit sig och fler personer utanför barnbyn kommer för att hämta vatten, säger Magnus Sundqvist, projektledare på Comfort.

– När man hör att det går så bra med vattenreningen känner man en otrolig glädje och stolthet. Det blir ett kvitto på att vi verkligen gör skillnad och bidrar till att ge barnen förutsättningar till ett friskt liv, tillägger han.

– Tack vare vattenreningsutrustningen har hundratals personer sluppit bli sjuka . Efter över en månads vattenrening har antalet sjukdomsfall i tyfoidfeber minskat påtagligt, påpekar Saliman Issifou, chef för SOS barnbyar i Benin i ett brev till Comfort.