Logga in

Vattenskador kostar 10 miljarder

Publicerad
18 apr 2012, 13:04

Kostnaderna för vattenskador är skyhöga. På kort tid har de fördubblats och uppgår nu till 10 miljarder kronor om året. Det visar 2011 års Vattenskadeundersökning.

Under flera år har kostnaderna för vattenskador kostat samhället runt 5 miljarder kronor. Men enligt senaste Vattenskadeundersökningen har de stigit till 10 miljarder kronor.

Antalet skador är 27 procent fler än föregående år och kostnaderna har ökat med 41 procent.

Den största anledningen till den ökade kostnaden är de senaste årens kalla vintrar som medfört många frysskador. Och skadorna fritidshus har ökat mer än i andra fastigheter.

– Frysskador är kostsamma och det kan hinna rinna ut mycket vatten i ett fritidshus när ingen är där, säger Rolf Kling, teknisk chef på VVS Företagen.

Att förebygga frysskador är en teknisk fråga.
– Man måste bygga hus som klarar kyla. Alla frysproblem gäller moderna hus byggda efter miljonprogrammet. De är inte tillräckligt bra byggda, säger Rolf Kling.

En annan typ av vattenskada som kostar mycket pengar är läckor från korroderade rör. Av läckorna från ledningssystem står korrosion för 36 procent. Orsaken är vanligtvis eftersatt underhåll.

– Det är typiska åldringsskador. Man måste ha bättre underhållsplaner och verkligen tar sitt ansvar som fastighetsägare att renovera husen i tid, annars kommer det att kosta jättemycket pengar, säger Rolf Kling.

I undersökningen delas vattenskadorna upp i tre kategorier. Under 2011 fördelades skadorna så här:
•läckor från ledningssystem 66 procent.
•läckande tätskikt 17 procent.
•utströmning av vatten från utrustning 17 procent.

Andelen skador från rörinstallationer brukar normalt ligga på cirka 55 procent och skador från läckande tätskikt cirka 30 procent. Ökningen av andelen installationsskador antas bero på att frysskadorna ökade kraftigt under 2010.

Vattenskadecentrum gör en årlig undersökning i samarbete med försäkringsbolagen och branschorganisationer för VVS- och tätskiktsbranscherna.