Dahl expanderar centrallagret

Publicerad 27 maj 2011, 16:40

Dahl Sverige bygger ut centrallagret i Kallhäll. Den nya delen motsvarar ungefär halva den nuvarande anläggningen och kommer att stå klar om cirka ett år. Bakom expansionen ligger ökad försäljning samt ett större och bredare produktutbud, förklarar bolagets vd Tomas Johansson.

Den nya anläggningen kommer att byggas cirka två kilometer från det befintliga centrallagret på en tomt där Dahl redan idag har ett mindre satellitlager.

– Den nya anläggningen ska trygga vår fortsatta expansion under de närmaste fem åren. Bakgrunden till investeringen är att vi vuxit kraftigt såväl när det gäller omsättning som produktfloran och antalet lagerförda artiklar, säger Dahl Sveriges vd Tomas Johansson till VVS-Forum.

Att utbyggnaden inte kan göras i direkt anslutning till det befintliga centrallagret är inte optimalt, men bättre än att bygga en helt ny anläggning på en annan plats, konstaterar Tomas Johansson.

– Det har genom åren byggts upp en stark kompetens inom vårt centrallager som man måste vara rädd om. Att flytta en sådan apparat är inte lätt.

Beslutet att centrallagret ska ligga i Stockholmsområdet har flera skäl förutom historiska.

– Det beror också på att det är i Stockholms- och Mälardalsområdet vi har vår största marknad. Dessutom är Stockholm tillräckligt långt norrut för att vi ska kunna vara en grossist för hela Sverige och serva de norra delarna av landet på ett bra sätt, säger Tomas Johansson, som inte vill ange hur stor investering som görs i den nya lagerdelen.

Det var 2007 och 2008 som Dahl senast genomförde en om- och utbyggnad av centrallagret i Kallhäll. Då ökade uteytorna och rörhallen med vardera cirka 40 procent. Dessutom byggdes ett robotlager, en så kallad ”miniload-anläggning”.