Logga in

Wallenstam storsatsar på energibesparande åtgärder i Husby

Publicerad
15 sep 2009, 14:39

Wallenstam investerar cirka 40 miljoner kronor i energibesparande åtgärder i Stockholmsförorten Husby. Bergvärme, kompaktsolfångare, ventilationsåtervinning och avloppsvärmeväxlare är några av de åtgärder som kommer att minska energianvändningen i den första fastigheten med 80 procent.

Wallenstam har som målsättning att till och med 2012 sänka sitt energibehov för samtliga energislag med 15 procent och utgår då från 2007 års användning. Satsningen på energibesparande åtgärder i Husby är ett led i det arbetet.

Först ut är fastigheten Bergen 1 med 427 lägenheter. När åtgärderna har genomförts kommer 1 000 kvadratmeter tak täckas av kompaktsolfångare. Bergvärmelagret som ska borras kommer att återuppladdas genom solenergi, cirka 15 värmeväxlare och lika många tryckstyrda energisnåla fläktmotorer.

– Vi har valt de aktuella åtgärderna för att vi är övertygade om att de är de mest kostnadseffektiva och mest lämpade i den här typen av byggnader. Vissa av dem är också en förutsättning för att projektet som helhet ska fungera överhuvudtaget säger Robert Modrusan, ansvarig för projektet och energi- och driftchef för Wallenstam Bostad i Sverige.

– Exempelvis är man tvungen att förbättra klimatskalet för att kunna sänka framledningstemperaturen vilket blir resultatet när bergvärme ersätter fjärrvärme.

Återbetalningstiden för åtgärderna är runt tio år. Att Wallenstam valde att börja i den aktuella fastigheten beror delvis på att man börjat utföra energieffektiviseringsåtgärder där tidigare.

– Dessutom visade sig Bergen 1 ha alla rätt för att börja med här typen av teknik. Det är till exempel inte möjligt att använda sig av avloppsvärmeåtervinning överallt. Det beror bland annat på förutsättningarna i stamnätet, säger Robert Modrusan.

Om projektet slår väl ut kommer Wallenstam att se över vilka möjligheter som finns att införa tekniken där det är möjligt i sitt bestånd.

– Vi får en mycket bra kostnadskontroll med bergvärme jämfört med fjärrvärme i och med att vi har egen vindkraft. Tack vare vindkraften kommer vi att vara helt självförsörjande på el före utgången av 2012, säger Robert Modrusan.

Klimatpåverkan blir samtidigt väldigt låg, uppger han.

– Vi behöver ingen värmespets. Det är 100 procent bergvärme, vilket är ett grepp som få har tagit om ens någon i ett sådant här stort hus.

Utöver att spara energi skapar åtgärderna även ett mer behagligt inomhusklimat för hyresgästerna.

Enstar är huvudentreprenör i projektet och Ebab är teknisk projektledare. Arbetena startade i augusti och beräknas vara klara för slutbesiktning i februari/mars nästa år.