VVS-företagare dömda till fängelse för ekobrott

Publicerad
23 jul 2009, 13:00

Två män från södra Stockholm som drivit företag med förmedling av svart arbetskraft i VVS-branschen har dömts till fängelsestraff för grova ekobrott, uppger tidningen Mitt i Tyresö.

Det var i samband med en företagskonkurs i Haninge som konkursförvaltaren upptäckte att bolaget helt och hållet saknade bokföring. Ekobrottsmyndigheten kopplades in och en härva med svart arbetskraft från Östeuropa kunde rullas upp. Resultatet av utredningen blev att två män nu dömts av Södertörns tingsrätt till fängelse i sex månader respektive ett år och fyra månader. Båda männen dömdes också till näringsförbud i tre år.

Mitt i Tyresö skriver att Södertörns tingsrätt har klarlagt att det var tre olika företag som förmedlade svart arbetskraft från Östeuropa och från svenska underentreprenörer. Kunderna var olika företag inom VVS-branschen. Trots avsaknaden av bokföring och andra viktiga dokument lyckades Ekobrottsmyndigheten säkerställa vilka summor de tre bolagen hanterat. Detta tack vare att fakturor hade belånats och kunde återfinnas hos ett finansbolag. Totalt hade fakturor för drygt 28 miljoner kronor belånats under knappt två års tid.

Tingsrätten anser att båda männen gjort sig skyldiga till grova brott eftersom det handlat om mycket stora belopp, affärerna har skett systematiskt och männen har smitit från skatten. Domstolen anser att den ena mannens berättelse är en efterhandskonstruktion och att han visat en ”påfallande okunskap vad gäller drift av företag och bokföring”. Samma man uppgav att han inte mindes ett enda namn på de företag eller de personer som anlitat hans tjänster. När det gäller den andra mannen konstaterar tingsrätten att även han gjort stora kontantuttag från bolagen.