VD till Säker Vatten

Om Säker Vatten

Säker Vatten AB är ett medlemsägt företag som har till uppgift att utveckla, förvalta och marknadsföra branschregler Säker Vatteninstallation samt att auktorisera och kontrollera VVS-företag och konsulter i VVS-branschen. Säker Vatten AB utvecklar utbildningsmaterial samt anordnar utbildningar i branschregler Säker Vatteninstallation. Säker Vatten AB ägs till 100% av VVS-Auktorisation som är en förening där auktoriserade VVS-företag är medlemmar. Branschregler Säker Vatteninstallation är ett system som togs fram av VVS-branschen för att minska vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna började gälla den 1 september 2005. Att utföra VVS-installationer enligt branschregler Säker Vatteninstallation är idag likställt med fackmässigt utfört.

Om tjänsten

Då nuvarande VD inom en snar framtid skall gå i pension söker vi nu hans efterträdare. Antalet auktoriserade VVS-företag växer och så gör också Säker Vatten. Vi söker en VD som med energi och driv leder och utvecklar verksamheten in i nästa fas där fokus kommer att ligga på kvalitet och kontroll. Säker Vatten är ett medlemsägt bolag vilket i praktiken innebär att man har professionella och engagerade ägare som även är representerade i bolagets styrelse. Det övergripande uppdraget är att se till att den av styrelsen beslutade affärsplanen genomförs. VD har det övergripande ansvaret för den operativa verksamheten och skall vara delaktig i ledningsgruppsarbetet och övriga operativa och strategiska beslut och processer. VD rapporterar till styrelsen.

Om dig

Du skall ha mycket god kunskap om VVS-branschen och VVS-företagens arbetssätt och villkor. Vidare skall du ha ett stort kontaktnät inom VVS-branschen och gärna också inom den övriga byggnäringen. Ett engagerat och motiverande ledarskap är en avgörande faktor och du är en person som skapar laganda, sätter tydliga mål och följer upp aktiviteter. Du skall ha en mycket god kommunikativ förmåga och hög social kompetens då en stor del av uppdraget går ut på att skapa och vidmakthålla kontakter inom VVS- och byggbranschen samt med försäkringsbolag. För att lyckas med uppdraget är en lämplig bakgrund flera år i en roll med resultat- och personalansvar. Tidigare VD-erfarenhet är meriterande men inte ett krav. Du skall vara energisk och otålig men också metodisk, strukturerad och handlingskraftig. Det är också viktigt att du är lyhörd, att du har en hög personlig mognadsgrad och är prestigelös. Du skall vidare ha ett stort eget inre driv och ha hög arbetskapacitet. Viktigt är också att du ska kunna se och ha förståelse för helheten.

Arbetsuppgifter

• Ansvara för Säker Vattens verksamhet.
• Upprätta verksamhetsplan, skapa vision och målbild.
• Ekonomiskt ansvar, uppföljning och styrning.
• Vara Säker Vattens ansikte utåt.
• Genomföra den av styrelsen beslutade affärsplanen.
• Leda och utveckla medarbetare.
• Medverka i styrelsearbete samt rapportera till styrelsen.
• Stärka Säker Vatten i rollen som opinionsbildare.
• Etablera och vidmakthålla ett brett kontaktnät för Säker Vatten.
• Representera Säker Vatten hos andra organisationer.

Kvalifikationer

• Relevant utbildning och arbetslivserfarenhet.
• Ekonomiutbildning.
• Ledarerfarenhet.
• Kunna uttrycka sig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska.
• Körkort.
• God datorvana.
• Allmänjuridiskt kunnande, gärna inom entreprenadjuridik.

Vårt kontor

Tjänsten utgår från kontoret på Södermalm i Stockholm, tjänsteresor förekommer. Säker Vatten sitter tillsammans med Installatörsföretagen och några andra branschorganisationer.


Frågor och ansökan

Frågor besvaras av nuvarande vd Thomas Helmerson tel. 070-962 75 27 
thomas.helmerson@sakervatten.se.
Välkommen med din ansökan till jobb@sakervatten.se snarast, urval sker löpande.

Läs mer och ansök