Serviceinriktad Tekniker

Tjänsten innebär att du kommer vara med att utveckla branschreglerna och ge service, informera och svara på frågor kring branschreglerna. Dels till våra auktoriserade företag och konsulter men också gentemot externa intressenter genom medverkan på mässor, seminarier och liknande.

Du kommer också att medverka i och driva projekt för att få ut branschreglerna. Tjänsten innefattar också att administrera Vattenskadecentrum samt att ansvara för systemet med märkning av monteringsanvisningar.

En annan del av tjänsten innebär även att vara kontaktperson gentemot utbildningsledare och gymnasielärare men och förse dem med utbildningsmaterial.

Läs mer och ansök