Doktorand inom profilen Energi, skog och byggd miljö med fokus på hållbara småhus

Vi söker dig som har civilingenjör, magister- eller masterexamen gentemot relevant område för ett doktorandprojekt.

Projektet kommer att följa uppförandet och ibruktagande av ett småhus som ska uppfylla miljökrav enligt Svanen-märkning. Projektet är ett samfinansierat samarbetsprojekt mellan Högskolan Dalarna och Dalarnas Försäkringsbolag och direkt kopplat till demonstrationshus ”Dalarnas Villa” med Dalarnas Försäkringsbolag som projektledare och Fiskarheden som husleverantör.

Fokus i forskningsprojektet kommer att vara ekologiskt byggande i kombination med smarta-hem-koncept som innebär innovativ teknik för inomhusklimat och energiprestanda.

Läs mer och ansök