Lämna material / Leave material

För att lämna material: KLICKA HÄR

(Första gången du använder detta måste du skapa ett användarkonto.
Detta behöver du bara göra första gången.
När du loggar in nästa gång trycker du direkt på LOGON och
använder ditt användarnamn och lösenord och skickar dina filer.)
Behöver du skicka flera filer samtidigt. Skicka en zip-fil.
________________________________________

To leave material: PRESS HERE

(The first time you use this you must create a user account.
This is only required the first time.
When you log in next time, tap directly on LOGON and
use your username and password to send your files.)
Need to send multiple files at once. Send a zip file.
________________________________________

Hämta/spara ICC-Profil för VVS-Forum.

Hämta/spara PDF-inställning för VVS-Forum.
________________________________________

Filformat

Annonser till VVS Forum måste vara sparade som en PDF-fil eller EPS-fil där typsnitten finns inkluderade.

PDF-annonser i VVS Forum ska vara i version PDF 1.3 och kompatibla med Acrobat 4. Därutöver ska filen överensstämma med PDF/X1a standarden som är en ISO-standard för utformning av PDF filer för tryck. VVS Forum rekommenderar att använda inställningarna som finns att ladda ner från denna sida för att skapa annonsen.

Dokumentformatet ska överensstämma med den bokade ytan undantaget utfallande annonser som ska ha 5 mm extra skärsmån: Uppslag 420 x 297 mm, 1/1-sida, 210 x 297 mm plus 5 mm skärsmån runt om. 1/2-sidor, 210 x 148 mm respektive 100 x 297 mm, plus 5 mm skärsmån.

Färgannonser får bara innehålla CMYK färger. Färger från andra färgsystem måste konverteras. För detta finns ICC-profil att ladda ner från denna sida och kan användas i samband med konverteringen till PDF.

Total färgmängd i bilder, tonplattor och text får inte överstiga 300% för att undvika produktionsproblem.

Svartvita annonser får inte innehålla några färgobjekt.

Bilder i annonsen måste vara monterade högupplösta och inkluderade i EPS- respektive PDF-filen. Den effektiva upplösningen bör vara över 300 dpi(118 p/cm). Skalning och beskärning av bilder bör ske i ett bildbehandlingsprogram för att undvika att upplösningen ändras.

Text och linjer av liten grad ska inte ligga negativt eller i flera färgseparationer för att bibehålla läsbarheten.

Annonsören ansvarar för att annonsmaterialet är producerat så att det överstämmer med kraven angivna ovan.