Foto: Colourbox

VVS-leverantörer utmanar

isolering mot legionella
27 apr 2017 |

Separata fördelarskåp för kall- och varmvatten garanterar att Boverkets råd om att kallvatten inte ska bli varmare än 24 °C under åtta timmars stillestånd. Nu utmanar VVS-leverantörer detta och menar att det kan vara tillräckligt med isolerade ledningar.

Magnus Hellquist och Anders Nyström på Sandströms Elfirma i Rosersberg har arbetat med installationer i huset. Foto: Charlotta von Schultz

Så funkar huset utan rör och sladd

sladdlösa villan har eget VA-system
13 mar 2017 |

Solceller, hembatteri och en pelletsdriven stirlingmotor. Det här är villan som fixar all el själv och klarar sig utan koppling till kommunalt vatten- och avloppssystem.