Klimatlabbet. Foto: Marie Granmar

Tekniktätt i nya ventilationslabbet

Visualiserar luftens rörelser
24 maj 2017 |

Mätning och injustering är några kunskaper som går att vässa i IUC:s nya ventilationslabb i Katrineholm. En lång rad leverantörer har bidragit med den senaste tekniken.