Foto: iStock

Stor brist på arbetskraft

varannan arbetsgivare  kan inte öka produktionen
13 dec 2017 |

Arbetsförmedlingens höstprognos visar en urstark arbetsmarknad. Under åren 2017–2019 förväntas sysselsättningen öka med 227 000 nya jobb. Samtidigt är bristen på arbetskraft hämmande för byggbranschen. Över hälften av arbetsgivarna rapporterar om brist på arbetskraft och 47 procent uppger att de inte kan öka produktionen utan att anställa mer personal.

Foto: Henrik Sannesson

“Vi måste ta konsekvens direkt”

Minister samlade branschaktörer mot kränkningar
01 dec 2017 |

17 aktörer inom bygg och initiativtagarna till #sistaspikenikistan träffade bostadsminister Peter Eriksson. IN:s vd Ola Månsson vill se stora konsekvenser för den som kränker på jobbet: Nolltolerans gäller.