Platzers drift- och underhållschef Andreas Theander och förvaltaren Joakim Lindberg mottog priset för ”Västveriges smartaste fastighet”. Foto: Kristina Arelis

”Västsveriges smartaste fastighet”

Tennet i Göteborg
04 sep 2015 |

Tennet i Göteborg korades den 2 september till ”Västsveriges smartaste fastighet” i samband med Fastighetsmässan på Svenska Mässan i samma stad. Platzer Fastigheter står bakom det vinnande konceptet där bland annat snålspolande armaturer och fjärrkyla/frikyla ingår. 

Foto: Caverion

Nytt projekt för Caverion på Värö massabruk

60–70 medarbetare deltar
04 sep 2015 |

Caverion har tecknat ett avtal med Valmet om installation av processrör och tillhörande utrustning på Södra Cells massabruk i Värö norr om Varberg. Ordervärdet är inte offentligt, men projektet kommer att sysselsätta 60–70 Caverionmedarbetare från både Sverige och Finland.

Så ska fakturabedrägerier stoppas

04 sep 2015 |

Bluffakturor och andra former av fakturabedrägerier förekommer i betydligt större omfattning än vad den officiella brottsstatistiken visar. Det visar en utredning om åtgärder mot fakturabedrägerier som i dag har överlämnats till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).

Ann-Christin Nykvist, vikarierande generaldirektör på nya Upphandlingsmyndigheten. Foto: SPV

Krav på kollektivavtal vid ”oskäliga arbetsvillkor”

förslag vid offentlig upphandling
04 sep 2015 |

Krav på lön, semester och andra villkor i nivå med gällande kollektivavtal kan bli obligatoriska vid upphandling av byggentreprenader, där det finns risk för oskäliga arbetsvillkor. Det föreslår den statliga utredaren Niklas Bruun som nyligen överlämnat LOU-utredningens delbetänkande om upphandling och villkor till civilminister Ardalan Shekarabi (S).

Illustration: Tengbom

Incoord projekterar alla installationer i nytt KI-projekt

03 sep 2015 |

Installationskonsultföretaget Incoord har fått i uppdrag av Arcona och Veidekke att projektera samtliga installationer i bygget av ”Neo – Medicinaren 25”, där Karolinska Institutet i Huddinge kommer att bedriva forskningsverksamhet. Byggnaden omfattar 26 000 m² och ska vara färdigställd i november 2017, enligt ett pressmeddelande.

Ulrika Jardfelt, vd på Svensk Fjärrvärme.

Skarp kritik mot Boverkets förslag för NNE-hus

03 sep 2015 |

En överväldigande majoritet, 22 av 28 branschnära remissinstanser, är kritiska mot Boverkets rapport om en svensk tillämpning av energikrav för nära-nollenergihus (NNE-byggnader). Det visar VVS-Forums kartläggning av remissvaren till Miljö- och energidepartementet.

Glenn Månsson, vd på Månsson & Netterberg Rör.

Installationscenter öppnar i Varberg

Nytt Comfort-koncept
03 sep 2015 |

I början av september öppnar Comfort-företaget Månsson & Netterberg Rör i Varberg ett nytt Installationscenter i Varberg. Installationscentret är 180 m² stort och kommer att visa fem olika badrumsmiljöer.

Stort ramavtal för Sandbäckens i Östergötland

Nya projekt i Linköping för 10 miljoner
02 sep 2015 |

Sandbäckens Rör i Linköping har vunnit upphandlingen av VS-entreprenader för Landstingsfastigheter i Östergötland. Linköpingsfilialen rapporterar även om tre nya projekt med ett samlat ordervärde på cirka 10 miljoner kronor.

NCC avstannar för bättre säkerhet

02 sep 2015 |

I dag genomför byggföretaget NCC Awareness Day för femte året i rad. Arbetet på samtliga arbetsplatser avstannar kl 09.00 för en diskussion om säkerhet på arbetsplatsen. Awareness Day tillsammans med bland annat den Tysta boken och Time Out har minskat arbetsplatsolyckorna med närmare 50 procent sedan 2011, uppger NCC.

Nederman köper Filtac

02 sep 2015 |

Nederman förvärvar Filtac som är verksamt inom process- och luftbehandling mot industriella applikationer. Filtac omsätter cirka 50 miljoner kronor och har sitt säte i Kinna i Västergötland. Bolaget sysselsätter 15 personer.

Ett nytt kontorshus byggs i Umestans företagspark. Illustration: Wingårdh Arkitektkontor

Umia fyller på med 175 miljoner i hemstaden

Stort kontorsprojekt
02 sep 2015 |

Umia rapporterar om nya projekt i Umeå med ett samlat ordervärde på 175 miljoner kronor. Till de största hör ett partneringprojekt med nytt äldreboende och förskola samt ett kontorsprojekt.